Bureaus

Bureau sinds 1982 actief.

Ingeschreven bij SBA ( Stichting Bureau Architectenregister) voor:

Principieel geen lid BNA - STABU al vanaf prille begin (48e gebruiker) met vele zelfontwikkelde softwareprogrammatuur voor de bouw en eigen bureaustructuur.

Sinds 2006 is het bureau opgesplitst in twee op zichzelf staande bedrijven:

Pep-pel-Talk BV

Doelstelling is om onafhankelijk van de architectuur meer ruimte en aandacht te kunnen geven aan de voorfase/ uitgangspunten van een planontwikkeling. Uitgangspunt is te komen tot een helder en uitgekristalliseerd PvE (Programma van Eisen). De Architectuur/ vormgeving wordt hiermee een vanzelfsprekende vervolgfase (Form follows function).

Mede hierdoor kan in een vroeg stadium; beleid, procedures, voorschriften en financiële haalbaarheid getoetst worden.

Wij treden daarnaast op als onafhankelijk adviseur en supervisor voor gemeenten,(institutionele) beleggers, (landelijke) ontwikkelaars, nationale/ internationale Retail bedrijven en V.v.E's. (Vereniging van Eigenaren)

Voor complexe trajecten stellen wij als supervisor speciale projectteams samen om zo maximaal kennis en vakmanschap te kunnen bundelen.

Regelmatig zijn wij de initiatiefnemer van een plan en/ of de directe schakel tussen ontwikkelaar en eindbelegger om zo de belangen van beiden te kunnen dienen.

Pep-pel-Form BV

Wij kruipen graag als "Beeldnemer" in de huid van onze opdrachtgever, om zo maximaal "hun" wensen/ project te kunnen realiseren. Veelal krijgen wij de opdracht voor het ruimtelijk totaalbeeld, waar binnen/ buiten en het interieur een vanzelfsprekend geheel vormen. Het speciaal ontwerpen van meubelen en inrichting geven hierbij de finishing touch.

De architect is in onze ogen van "Beeldnemer" naar "Beeldhouwer" ook de "Beeldhouder" in het proces. Hij is (als metafoor) de beeldhouwer met twee gebroken armen en daardoor afhankelijk van hoe anderen het "gereedschap" zijn en hanteren. Communicatie en coördinatie zijn naast creativiteit en vakmanschap hierdoor van groot belang. Om goed grip te houden op de realisatie, uitvoering en het bouwbudget, verzorgen wij de volledige bouwcoördinatie tot en met de oplevering en zelfs verder. Namens en in nauw overleg met de opdrachtgever stellen wij het juiste "gereedschap" (de uitvoerende partijen) samen en geven zo rechtstreeks opdracht aan partijen, om vervolgens als één betrokken team het "Beeld" te realiseren.